Küldetésünk

892151 598958486799242 2139747000 oAz Arany János Kollégium célja az egyetemi és egyházi kollégiumi szellem megerősítése és az evangéliumi szeretet jegyében méltó otthonról gondoskodni a tanuló ifjúság számára, akik a keresztény erkölcsi normákat magukra nézve elfogadják és betartják. Hallgatóink számára nyugodt tanulási körülményeket biztosítva igyekszünk sajátos lehetőségekkel kiegészíteni tanintézetünk oktató és nevelő munkáját, ezáltal lehetővé tenni az egymás szeretetére és megbecsülésére alapozott közösséggé való formálódást valamint a szabadidő hasznos eltöltését.

A Partiumi Keresztény Egyetem – mely az egységes magyar egyetemi hálózat része – egyre jobban növekvő hallgatói létszáma szükségessé tette az Arany János Kollégium átalakítását, tetőtér-beépítését és felújítását, valamint egy új épületszárnnyal való bővítését. Így a Romániában elsőként létrejött, egyházi hátterű akkreditált alapítványi magyar egyetem diákjai 2001 őszétől jelentősen javult körülmények között élhetik közösségi életüket a keresztény értékrend szerint. A keresztényi életvitelnek részei a hetente megtartott bibliaórák és áhítatok. A Kollégium szabályzata lehetővé teszi az itt lakó diákok érdekképviseleti szervezetének kialakítását azért, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem Diákszervezetével karöltve szórakozást és kikapcsolódást jelentő rendezvényekkel (alkalmi és ünnepi események) színesítsék a bentlakók életét.

A Kollégium diákjaink számára biztosít lakhatási körülményeket. A Kollégiumi Szabályzat alapján a tanulmányi eredmények és/vagy a szociális helyzet alapján lehet valaki a Kollégium lakója. 

A Kollégium minden évben szállást biztosít a felvételi ideje alatt a felvételiző diákok számára.